Skansegutten.no
Hovesiden
Informasjon
Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Fotoalbum
Videoklipp
Gjestebok
Kontaktskjema
Linker
På stedet hvil...
Skansens Bataljon
Informasjon
Sesongprogram
Marsjrapporter
Rådet
Uniformer
Hederstegn
Lover
Historie
Sanger
Skansegutten
Sjefsregister
Kontakt
Foreldregruppen

Skanseguttenes Forening
Informasjon
Styrer/komiteer
Lover
Brushytten
KontaktVerdens stiligste buekorps
SKANSENS
BATALJON
stiftet 22. mai 1860

Den Nye Brushytten har åpnet!

Publisert: 20. mai 2008 - Tekst: Holger HagesæterSøndag 18. mai var den store dagen. Den nye Brushytten skulle endelig åpnes og forventningene både internt i arbeidsgruppen og ute blant byens befolkning var store.


Flere års arbeid er i ferd med å avsluttes og sist søndag var den store eksamen. Undertegnede er kanskje en smule inhabil men det er min beskjedne mening at både hytte og forening bestod denne med glans.

Det var møtt fram svært mye mennesker som ønsket å få med seg den offisielle åpningen. Tross vekslende og dels surt vær hadde trolig rundt 1000 mennesker funnet veien til Brushytten denne søndagen.

Brushytten var på forhånd gjort klar til den store dagen. Det meste var på plass, med unntak av møbler og noen få andre småting. Litt vil det alltid være som gjenstår når et nytt bygg tas i bruk. Så også her.

I de siste hektiske måneder har det vært utført mye godt dugnadsarbeid i tilknytning til hytten. Arbeidsgruppen har arbeidet hardt siden desember med å få på plass alle detaljer, og internt har det vært spesielt fokus på å få finansiering på plass, samt at en rekke detaljer av ulik art måtte tas stilling til. Det være seg kjøkkendetaljer, fargevalg, plassering av varer, isboks eller kjøleskap, hvordan håndtere boss, hvordan virker skillingsbolle- ovnen, utvendig beising osv osv. Denne liste kunne vært atskilling lengre.

Alt oppsummert har det vært en motiverende og trivelig periode å arbeide tett med kanskje det største prosjekt foreningen har tatt på seg i sin historie. En rekke gamlekarer har utført en formidabel innsats; for ikke å risikere å utelate noen nevnes ingen.

Nå må stafettpinnen gå videre, i hvert fall slik at flere gamlekarer, og veldig gjerne og innsatsvillige foreldre, tar sin tørn på Brushytten som vakter søndagene framover.

Brushytten er blitt en perle og det hadde vært kjekt om vi så en økning både i besøk og omsetning i årene som kom. Da behøver vi enda flere motiverte og glade vaktlag - meld deg i dag!


Med Brushytte- hilsen
Holger Hagesæter
Brushyttens arbeidsgruppe


© 2000-2006 Skansens Bataljon & Skanseguttenes Forening,
Skansen Brannstasjon, Øvre Blekevei 1, 5018 Bergen.

Design og drift Lars Petter Jørgensen
Lyst å bli skansegutt?
Meld deg inn i verdens stiligste buekorps; Skansens Bataljon. Hos oss får du være med på
mye moro!

[Les mer]

Korpsets navn er Skansens Bataljon, og dets formål er å samle gutter i godt kameratskap, samt å oppdra dem til veldisiplinerte gutter, som likeledes blir øvet i eksersis og idrett.

§1 Lover for Skansens Bataljon.

Hva er så lystelig å gå som marsjparaden oppå Skansen, hvor Fløyfjell skuer ned derpå, og skogens trær, de vakter står. Mens fanegarden bærer de gamle faner frem og hjem, de unge med geværer alltid ring vil slå om dem.

1. vers "Marsj for Skansens
Bataljon".