Skansegutten.no
Hovedsiden
Informasjon
Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Fotoalbum
Videoklipp
Gjestebok
Kontaktskjema
Linker
På stedet hvil...
Skansens Bataljon
Informasjon
Sesongprogram
Marsjrapporter
Rådet
Uniformer
Hederstegn
Lover
Historie
Sanger
Skansegutten
Sjefsregister
Kontakt
Foreldregruppen

Skanseguttenes Forening
Informasjon
Styrer/komiteer
Lover
Brushytten
Kontakt


Verdens stiligste buekorps
SKANSENS
BATALJON
stiftet 22. mai 1860


INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING
SKANSEGUTTENES FORENING


Publisert: 15. februar 2012 - Tekst: Jan Frode Grønvigh, Styret

Det innkalles med dette til Generalforsamling på Skansen FREDAG 9. MARS 2012 klokken 19:00.

Saksliste:

 • Valg av møteleder
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Gjennomgang og godkjenning av referat fra Generalforsamlingen 2011
 • Gjennomgang og godkjenning av Styrets årsberetning og regnskap
 • Rapportering fra underkomiteer herunder godkjenning av regnskap
 • Husstyret
 • Skansegutten/ web-redaksjonen
 • Lotterikomité
 • Øvrige fond
 • Brushytten
 • Jubileumskomitèen
 • Fastsettelse av kontingent for 2013
 • Utenlandstur for korpset
 • Valg
 • Organisasjon og styrer
 • Innkomne forslag

* Status Skansens Bataljon – kort redegjørelse fra Sjef Morten Lygresten Sivertsen

Forslag til saker må være Styret i hende innen 28. Februar 2012

Stemmedyktige - betalende medlemmer for 2011.

Etter avsluttet Generalforsamling er det lagt opp til en sosial avslutning på kvelden. Mat kr 50,- + mineralvann/øl til kostpris. Det vil ikke bli servering under generalforsamlingen med unntak av mineralvann.

Beste hilsen
Skanseguttenes Forenings Styre

v/Jan-Frode Grønvigh
sekretær Skafo© 2000-2006 Skansens Bataljon & Skanseguttenes Forening,
Skansen Brannstasjon, Øvre Blekevei 1, 5018 Bergen.

Design og drift Lars Petter Jørgensen
Lyst å bli skansegutt?
Meld deg inn i verdens stiligste buekorps; Skansens Bataljon. Hos oss får du være med på
mye moro!

[Les mer]

Korpsets navn er Skansens Bataljon, og dets formål er å samle gutter i godt kameratskap, samt å oppdra dem til veldisiplinerte gutter, som likeledes blir øvet i eksersis og idrett.

§1 Lover for Skansens Bataljon.

Hva er så lystelig å gå som marsjparaden oppå Skansen, hvor Fløyfjell skuer ned derpå, og skogens trær, de vakter står. Mens fanegarden bærer de gamle faner frem og hjem, de unge med geværer alltid ring vil slå om dem.

1. vers "Marsj for Skansens
Bataljon".