salg og service

I Skansens er det mye å lære, og noe av det man lærer mest av er arbeid på Brushytten på Fløyen

 

Hvis man går lenge nok og stiger opp til en offisersstilling så vil en av oppgavene man får som offiser være å ta del i vaktlaget på Brushytten. Da går man med en annen offiser og et vaktlag fra Gamlekarforeningen og jobber enten i kassen med kunder, eller bak på kjøkkenet met enkel tilbredning av mat og drikke. Man vil lære varetelling, og hvordan man tar oppgjør, og man blir fort vant til å snakke med folk og blir mer utadvent. Men man trenger ikke være offiser for å delta på vakten. Om man er soldat, slager eller underoffiser, så skal det alltids være noe du kan hjelpe til med på Brushytten!

organisering

Offiserene er de som styrer korpset. De sitter i rådet og har møter en gang i uken der de har ansvar for å sørge for at alt som skal skje, skjer. Hvis man jobber seg opp til en offisersstilling vil noe av det første man vil få oppgaver i, være å organisere noe. Dette kan være alt fra et salgsstand, til en skoleverving eller et foreldremøte. Søknader til sentre for stands, e-poster og telefoner til rektorer , og fastsettelse av datoer er arbeid som går mye igjen. Du lærer både å snakke og skrive formelt, og blir fort vant til å sette opp programmer og komme på nye ideer som kan brukes til verving eller promotering for korpset

MEDIER

Når man driver et buekorps som skal bli stort er det viktig at man strekker seg forbi å gå på dører og dele ut foldere. Nå i nyere tid har sosiale medier blitt en stor del av hvordan buekorpsene promoterer seg. Og Skansens gjør intet unntak. Redaksjonen Skansegutten har ansvar for alle Skansens sosiale medier inkludert denne nettsiden. Den er satt sammen av 5 offiserer og en gamlekar. Blant disse er det annonsører, webredaktører, facebookredaktører, skribenter til bladet og en youtuberedaktør. Disse medlemmene har gjennom sin tid i rådet og foreningen lært hvordan man bygger opp nettsider, koordinerer markedsføring, bruk av programmer som Adobe Photoshop og Premiere, og trykking av materiell. Ferdigheter som disse er ekstremt nyttig, og et av dagens medlemmer i redaksjonen har fått seg jobb som webutvikler på grunnlag av sitt arbeid i redaksjonen.

økonomi

Noe av det viktigste en kan lære som offiser i Skansens er økonomi. Når man styrer en organisasjon som buekorps er man nødt til å ha kontroll på hvor mye korpset har, får og bruker av penger. Og etter opplæring fra flinke gamlekarer har rådet fått et organisert system på hvordan man styrer økonomien i Bataljonen. Rådet lærer å sette sammen årsbudsjett og regnskap, søker penger til kommuner fond og sponsorer. Betaling og sending av faktura er også noe man vil gjøre som offiser. Og selv om noe av dette sikkert læres på skolen er det et stort forsprang å kunne litt ekstra fra før som Skansegutt!

Skroll til toppen
Rull til toppen