HVA ER BUEKORPS

Buekorpsene har en lang tradisjon i underkant av 200 år i Bergen. Det er barn og unge selv som styrer buekorpset,

med støtte fra gamlekarer og foreldre ved behov.

14 Buekorps utgjør buekorpsbevegelsen og Skansens er et av dem.


Hovedelementene i det vi organiserer er marsjering, eksersis, idrett, turer og fellesaktiviteter.

Buekorpset styres av de eldste guttene som sitter i Rådet, disse velges på demokratisk vis. Det er de som organiserer alle aktivitetene, 

samler inn pengene, og lærer opp de yngre guttene til den dag de skal bli buekorpsets ledere.

Systemet er satt opp til å bygge erfaring og stige i rekkene fra man begynner. Hvis man viser god

kunnskap, eksersis og dedikasjon, kan man få utmerkelser, og stille til valg for ulike roller i korpset.


Alle gutter som begynner blir delt inni en gruppe kalt en pelotong. Det er 4 pelotonger, hver av dem styrt av en pelotongsjef.

Pelotongsjefen er leder for hver av sine gutter og passer på deres trygghet, samt har 

han ansvar for å informere foreldre om aktiviteter, og er kontaktperson, skulle foreldre lure på noe.


Hvis man ønsker å bli trommeslager må man komme på slagertrening som holdes

på Skansen hver Onsdag klokken 18:00 året rundt.


AKTIVITETER

Skansens marsjerer fra begynnelsen av Mars til slutten av Juni hvert år.

 

 

Hver lørdag marsjerer vi i Skansestrøket, og øver på marsjering og oppvisninger for å vinne konkurranser mot andre buekorps, på dager som 17. Mai og Buekorpsenes dag!

 

 

På slutten av hver sesong drar vi på en fellestur hvor vi opplever fornøyelsesparker, museer, kultur, og selvfølgelig viser frem buekorps for innbyggerne.

 

 

Om høsten har vi Skanseklubber på Torsdager, med varierte aktiviteter. Bowling, Fotball, GoKart, Kinokvelder, Juleverksted og mye mer!

MEDLEMSSKAP

Det året man fyller 7 år kan man begynne i Skansens Bataljon. Da kan man begynne som soldat.

For å bli trommeslager må man lære seg å tromme, og være høy nok til å marsjere med en tromme.

 

Man kan bli med i bajonettgarden det året man fyller 13.

 

Første sesongen i korpset er medlemsskap gratis,

Påfølgende sesonger koster 200kr.

Deler av uniformen må skaffes selv men vi har ordninger med rabatter og arv av uniform.

 

På slutten av hver sesong får man en hederlig som bevis på utført sesong.

TIDER

Vanlige marsjdager i sesongen, er på lørdager fra 14:30 – 16:30.

 

Jentebuekorpset Lungegaardens Buekorps, begynner og slutter en halvtime etter oss (15:00 – 17:00), så om man har  barn i hvert korps rekker man å levere begge i tide.

 

Enkelte dager som 17. Mai, Fellesoppvisning, Stiftelsesdag mm. varer lengre og har egne programmer som blir sendt ut.

 

På onsdager året rundt er det slagertrening og åpent hus på Skansen fra 18:00 – 20:00. 

I sesongen er det også marsjeksersis på enkelte onsdager fra 18:00 – 20:00.

 

 

HVA DERE KAN FORVENTE AV OSS

Vi jobber kontinuerlig med at buekorps skal være en trygg, mangfoldig og inkluderende arena.

 

Vi tar ekstra godt vare på de aller minste, og tildeler ansvar etter ønsker og evner så godt det lar seg gjøre.

 

Vi har fokus på kameratskap og solidaritet, og har nulltoleranse for mobbing. 

 

På turer utenbys har vi voksne, ofte medlemmer av foreldregruppen med oss for å forsikre at alle guttene reiser trygt med Skansens

 

Vi vil holde god kontakt med alle foreldre, og vil alltid sørge for at de er oppdatert ift. aktiviteter eller endringer i korpset

 

Vi kjenner til et par brukbare skreddere ulike steder i byen, og kan henvise dere dit, skulle dere trenge hjelp med uniformen. Mange medlemmer av foreldregruppen kan også bistå med sying, skulle de bli informert i god tid

HVA VI FORVENTER AV DERE

Offiserene vil ringe rundt og sende melding om info, men følg gjerne med på nettsiden og facebook for oppdateringer.

 

Det er ikke alltid det er like lett å komme seg til Skansen. Vi har offiserer og gamlekarer som kan hente og levere gutter, men da er offiserer nødt til å bli informert i god tid

 

Vi setter pris på om foreldre/foresatte setter seg inn i uniformsreglementet, og lærer guttene å forberede effektene sine i god tid. Stryke skjorten, presse buksen, legger frem slips, svarte sokker i god tid før store dager. Sesongprogrammet blir gitt ut, og kan gjerne henges på kjøleskapet og lagret på telefonen, så det blir lett tilgjengelig.

 

 

foreldregruppen

Foreldregruppen i Skansen er en flott gjeng foreldre, med buekorpshjerter som ønsker å hjelpe til på Skansen. Enten det skulle være å holde kafeen åpen, baking, dugnad, eller hjelpe til med sying av uniformer, så er foreldregruppen tilstede og er en viktig støtte for korpset. Foreldregruppens ønske er å trekke mest mulig foreldre med i gruppen, både for korpset sin del, og for det flotte miljøet disse ildsjelene har. 

 

Formålet med gruppen, er å være der for guttene, hjelpe til hvor det trengs uten å blande oss inn i guttenes aktiviteter. Vi stiller opp på arrengementer, besørger mat og drikke og ellers annet for Bataljonen.

Skroll til toppen