medaljer

 • Hederlig
  – Deles ut til medlemmer for hver sesong, frem til de mottar Skanseorden

 • Skanseorden
  – Deles ut til medlemmer som har vist god innsats i minst 5 år

 • Skanseorden 2. Grad
  – Deles ut til medlemmer som har vist god innsats i minst 10 år

 • Skanseorden 3. Grad 
  – Deles ut til medlemmer som har vist god innsats i minst 15 år

 • Soldatorden
  – Deles ut til soldaten som har vist best innsats i sesongen

 • Sjefsmedalje
  – Deles ut til avtroppende sjef

 • Helteborg
  – Korpsets høyeste utmerkelse. Kan deles ut til tidligere aktive medlemmer som har lagt særdeles godt arbeid ned i Skansens Bataljon i en årrekke. Må ikke deles ut hvert år

pokaler

 • Beste Turgåer
  – Til den som har vært flest ganger på brushytten i sesongen
 
 • Beste Nybegynner
  – Deles ut til den nybegynneren som har vist best innsats i sesongen
 
 • Beste Fremmøte Slager
  – Deles ut til slageren med best fremmøte i sesongen
 
 • Beste Slager 
  – Deles ut til slageren som har utmerket seg best i løpet av sesongen. Tamburmajor avgjør.
 
 • Beste Underoffiser
  – Deles ut til underoffiseren som har utmerket seg best i løpet av sesongen, og vært en god støttespiller for de andre medlemmene og sin sideoffiser
 
 • Beste Fremmøte Pelotong
  – Pelotongen med høyest gjennomsnittlig oppmøte i sesongen
 
 • Beste Pelotong
  – Sjefen avgjør hvilken pelotong som har vært best gjennom sesongen, både i oppmøte og eksersis
 
 • Beste Offiser
  – Korpsets høyeste utmerkelse til aktive medlemmer. Sjefen avgjør hvem av offiserene som har bidratt mest i Rådet.

annet

 • Beste Nybegynner i Pelotongen
  – Deles ut til nybegynnerne som har utmerket seg best i hver pelotong, utifra dem velges Beste Nybegynner
 
 • Beste soldat i Pelotongen
  – Deles ut til medlemmene som har utmerket seg best i hver pelotong, utifra dem velges soldaten som får soldatorden
 
 • Skanseskjoldet
  – Deles ut til medlemmer som har vært offiser i minst 5 år
 
 • Sjefskruset
  – Kan gis som gave fra Rådet til avtroppende sjef

båndlengder

Skanseorden: 6 – 8cm

Soldatorden: 6 – 8cm

Sjefsorden: 8 – 10cm

Helteborg: 15cm

Skroll til toppen
Rull til toppen