INKALLING TIL VALG FOR 2022

22. JUNI 2021

Sesongen 2021 er akkurat unnagjort, og for de fleste skansegutter venter en lang og velfortjent Skanseferie. 

Derimot er det et titalls gutter som utover høsten kommer til å holde møter, ta avgjørelser og planlegge kommende sesong. Dette er selvfølgelig offiserene. 

Tirsdag den 24. August klokken 18:00 skal det avholdes valg på Sjef og Offiserer for sesongen 2022.

Sjefsvalget tar plass først, etterfulgt av offisersvalget. For å stille som sjef må en ha vært offiser tidligere. Personlige inkallinger sendes til tidligere offiserer som ikke er aktiv for øyeblikket

Hvis du kan tenke deg en posisjon som offiser bør du vite at det er en stilling som krever mye. 

Du må delta på møter minst 1 gang i uken, vervinger og dugnader, organisering og øving, og ikke minst prioritere Skansens høyt. Samtidig får du være med å styre en organisasjon som Skansens er, og dette kan være både spennende og lærerikt. 

For å kunne bli det største og stiligste korpset i byn, trenger vi offiserer som er topp motivert og er villig til å ofre mye tid. Før du eventuelt stiller som offiser, bes det om at du tenker nøye igjennom hvorvidt du er villig til å ofre dette. Sesongen 2022 er en stor og avgjørende sesong for Skansens, mye verving, skanseklubber og en stor juletrefest skal planlegges og utføres før sesongen. Og sesongen selv er enda større. Oppvisningen skal gjenopplæres, kåring av beste Buekorps på 17. Mai skal kåres, Buekorpsenes dag blir avholdt, og en stor tur midt i sommeren til Kristiansand skal ta plass før det hele er over. Dette krever engasjerte offiserer som er klar til å jobbe hardt.

 

Som offiser får man også tilbake for godt arbeid. Det er masse gøy på Skansen for offiserene, blant annet seminaret med styret i foreningen, som i høst tar Rådet med utenbys for opplæring. Det blir også planlagt aktiviteter for offiserene over høsten for å bygge lagånden og styrke samholdet i Rådet.

Hvis du synes en offisers jobb i Skansens Bataljon virker spennende, møt opp på Skansen, Tirsdag 24. August litt før klokken 18.00. 

I år er det 11 offiserer som skal velges, pluss adjutanten som velges av sjefen

Her er stillingene som står åpent for valget.

Sjef

1.Kompanisjef

2.Kompanisjef

Fanebærer

2.Løytnant

4.Løytnant

Tamburmajor

Bajonettsjef

1.Faneoffiser

2.Faneoffiser

3.Faneoffiser

4. Faneoffiser

Adjutant (Velges av sjef)

 

 

 

I år er kandidatene nødt til å være begynt på ungdomsskolen / 8. Klasse for å bli valgt som offiser.

 

Vi informerer nå om at det vil bli holdt et innledene dag for Rådet første Lørdag etter valget, altså den 28. August, og et seminar holdt av gamlekarene helgen 11. – 12. September, disse datoene er obligatorisk for Rådet å møte opp på. 

 

Husk at det er mange gode kandidater, og begrenset med posisjoner, og hvis det ikke er du som blir valgt i år, er det kanskje din tur til neste år. 

Lurer du på hva du kan stille som, eller har andre spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt. 

 

Lykke til! 

 

Skansehilsen

Rådet 2021

v/ Sjef Fredrik Mathiesen

Skroll til toppen