Hvordan bataljonen stilles opp

Buekorps har som oftest universale oppsett.

Sjef og adjutant går fremst, etterfulgt av fanegarden. For de som er ny i buekorps, så er fanegarden en gruppe med offiserer, kalt faneoffiserer, ledet av fanebæreren. Disse bytter på å bære buekorpsets fane, der den som bærer går frems og de andre går bak.

 

Etter fanegarden kommer 1. Kompani. De er bygget opp av to pelotonger; 1. og 2. Pelotong. Fremst i hver pelotong går en troppsjef, og bak de går soldatene. 

Bak 2. Pelotong kommer slagergjengen.

 

Slagergjengen kommer med Stokkebæreren frems, etterfulgt av Tamburmajor, Førsteslager og så resten av slagergjengen. Slagerene blir stilt opp av tamburmajoren etter evne til å slå og hvordan trommene er stemt. 

 

Bak slagergjengen kommer 2. Kompani bestående av 3. og 4. Pelotong, som har tilsvarende oppsett som 1. Kompani.