SKANSEKLUBB

Skanseklubber er aktiviteter korpset avholder over høsten når det ikke er marsjssesong. Disse brukes til å syrke samhold og ikke minst holde interessen hos gutten og trekke inn nye lovende Skansegutter.


Disse klubbene er gratis for alle gutter som ønsker å delta på aktivteter med korpset. Man er ikke nødt til å være medlem i korpset, selv om det også innebærer en rekke aktiviteter som er ekslusivt korpsets medlemmer.


For de som ikke er medlem i korpset, har man mest sannsynlig blitt informert om skanseklubbene i form av en folder/plakat som man har fått tildelt på skolen eller et stand i byen. På disse står kontaktinformasjon der man kan kontakte oss om man har spørsmål. Ellers er det kun å møte opp ved møteplassen som står oppført på foldere og bli med på aktivitetene!