SESONGRAPPORT 2020
utfordrenDe, men med stor suksess

7. JUNI 2020

Skanseguttene rår!

Fredag den 22. Mai var dagen som skulle avgjøre alt. Skansens Bataljon feiret sitt 160-års jubileum, og det med stil. Skansens har etter forrige jubileum stått på en vippepinne når det kom til antall. Ikke minst men heller ikke størst. Verving har ikke vært på sitt beste, gnisten har ikke vært helt tilstede og som Nordnæssjefen sa i sin tale til Skansens, har ikke samfunnet alltid plass til buekorps lengre.

Og Skansens får ingen unntak. Bataljonen har fått sin test, og den 22. Mai viste de til hele Bergen at den testen er bestått!

Jubileumsrådet ble valgt i juni 2019 og besto av 13 rådsmedlemmer i stedet for 12, med en ekstra Faneoffiser. Over høsten jobbet offiserene på spreng med å sørge for at Skansens skulle bli en av om ikke det største buekorpset i sesongen 2020. De traff rekordhøye antall på Skanseklubbene, med nye kreative programmer og en fantastisk innsats med skolevervinger. Men så oppsto det tilfeller der noen offiserer måtte trekke seg, grunnet skoleplass og jobb, og oktober var det kun 3 faneoffiserer igjen Og da vi kom til januar måtte 2. Løytnant trekke seg etter å ha fått jobb i Oslo. Da måtte en faneoffiser ta på seg ansvaret å bli sideoffiser kun 2 måneder før sesongstart og fanegarden hadde kun 2 faneoffiserer igjen.

Oppbyggelsen til sesongen var en test i seg selv, men ilden brant sterkt hos offiserer som ikke ga opp. Vervingen fortsatte frem til sesongstartuken og rådet hadde et glis om munnen da de så på innmeldinglisten og talte 63 gutter.

Men. Det går ikke alltid som planlagt. Selv om rådet var glad for alle de innmeldte, visste de også selvfølgelig om Coronasituasjonen, og hadde gjort klar tiltak. Det var ingen måte å vite hvor ille det skulle bli, men annet enn å forberede tiltak for smittevern kunne de ikke gjøre annet enn å håpe. Men som dagene nærmet seg meldte samtlige sitt fravær og det så litt blekere ut. Korpset har lenge ønsket å gå pelotongvis på en sesongstart, noe som ikke er blitt gjort siden 2008. Og selv med 13 gutter frafall stilte Skanseguttene den 7. Mars med 4 pelotonger og ikke 2 kompanier. 50 mann på linje gikk korpset stolt gjennom byn og viste at Skansens er på vei tilbake mot toppen.

Men så stoppet alt. Coronasituasjonen kom ut av kontroll og buekorpsene måtte stoppe. Det var ingenting annet å gjøre enn å finne ut hvordan resten av sesongen skulle gå, eller om det i hele tatt ville bli noe resten av sesongen. Om det skulle marsjeres i høsten, eller man bare skulle utsette alt til neste år, var oppe i luften. Samtidig var det viktig å holde guttene oppdatert. Et par intervjuer på TV og i avisen ble gjort, og det ble bekreftet at selv om ikke hele korpset kunne gå, så skulle det feires.

Mot slutten av april begynte rykter å spre seg om lettelse på restriksjonene, og siste helgen før fikk rådet vite at korpset kunne stille alle mann, men med regler for avstand mellom geleddene. Og så fort som mulig tok sideoffiserene kontakt med guttene sine og sa sesongen var på igjen. På så kort varsel var det ikke mulig for alle å stille, men korpset stilte opp 30 på linje med glis om munnen.

9. Mai var 3. Marsjdag og korpset stilte 41 på linje. Og etter marsjdagen var over, ble et møte holdt for å avtale hvordan korpset skulle håndtere 17. og 22. Mai. Det ble bestemt at begge dagene skulle korpset stille fullt korps, og ville livestreames på facebook for å unngå store folkemengder på Skansen. Og videoer og marsjrapporter for disse dagene finner dere på siden.

Men etter 22. Mai var det slutt. Sesongavsluttningen var planlagt til 28. Juni, men med restriksjonene var det ikke noe annet en å marsjere i strøket 5 lørdager på rad, så det ble bestemt å flytte sesongavsluttningen til 6. Juni.

Lørdag 6. Juni stilte korpset 42 på linje for å avslutte sesongen. Regnet var ikke langt vekke, men holdt seg unna til dagen var avsluttet. Det var mange utmerkelser utdelt, og ikke minst taler som gjorde både tilskuere og aktive tårevåte. Defileringen ble gjort litt annerledes grunnet avstandsreglene og paraden var flott. Men det stod fortsatt én ting igjen på listen. Under utdelingen av hederstegn var fanegarden i gang med rådets siste avskjed til vegard. Ikke bare var skansedammen tom, men det var uansett ikke lov å komme i kontakt med hverandre så, sjefen kunne ikke gripes. De 4 pelotongsjefene, fanebæreren og tamburen fikk en bøtte hver. Og fra 1. Kompanisjef lød det: Offiserer for front!

Og for front kom de. Klar med bøttene talte de til 3. Og Vegard fikk sin gamlekarsdåp. Men over var det ikke, for resten av korpset stod utrustet med vannballonger, og igjen kommanderte 1. Kompanisjef: Bataljon, Fyr!

Både soldater og slagere fikk tatt seg et kast eller to. Og så måtte dagen fullføres. Korpset marsjerte til flaggstangen hvor det ble firt til lyden av hornet. Da de trådte av stod foreldreguppen klar med is til alle mann.

 

Og det var sesongen 2020. Utfordrene, men med stor suksess.

Skroll til toppen