SØNDAGSKORPSENES FELLESMØNSTRING 2019

8. APRIL 2019

 

Søndag den 7. April klokken 14:15 presis var slagerne i gang og med fanen foran og sjefen etter, marsjerte de oppover til tårnet. 

Etter et par ord fra sjefen satte korpset kursen mot festplassen der de skulle møte de andre søndagskorpsene for fellesmønstring. Da de ankom hilste de på de andre korpsene som sto der, før de fant seg en plass. 

 

Kort tid etter sto alle korpsene på plass, og sjefene med sine adjutanter gikk for front for en rask prat om marsjen de hadde foran seg. Sideoffiserene stilte så opp soldatene og sammen marsjerte det nå storslagne korpset gjennom byen i all sin prakt. 

Da slagerne var med “broen” gikk alle sjefene bak for å se de slå sammen når dundringen av trommene ble hørt over hele byen.

 

Tilbake på festplassen stilte korpsene seg opp igjen og det ble felles parader foran sjefene med bilder til. Til slutt hilste korpsene på hverandre da de dro en etter en, i fast marsj tilbake der de holdt til.  Ved tårnet var det fanemanøver og parade etterfulgt av pølse og brus til alle etter en lang dag.

Skroll til toppen
Rull til toppen