VI SENKER VÅRE FANER FOR KJELL NESSE

8. DESEMBER 2021

Det var med sorg og vemod vi fikk vite at Kjell Nesse gikk bort 1. desember 2021, nær 89 år gammel. Det var Covid-19 som skulle gjøre slutt på livet for Kjell. En bergenser og buekorpsgutt av stort format har forlatt oss. Det er vanskelig å forstå.

Kjell ble født i 1932 og vokste opp sammen med søstrene Ingrid og Turid i Søndre Blekevei, i selve strøket til Skansens Bataljon. For nærmere 67 år siden, giftet han seg med sin Berit Karin. De fikk fire barn, Mette, Harald, Ketil og Agnete. Familien bodde mange år i Sædalen, før Berit og Kjell flyttet tilbake til barndomshjemmet i Søndre Blekevei 7. 

 

Kjell begynte i Skansens Bataljon i 1945, kort tid etter krigens slutt. Buekorpset sitt rådslokale lå på den tiden i kjelleren i huset til Kjell sin familie. I 1947 kom han inn i bataljonens råd og var adjutant for sjef Kjell Frotjold. En tur til Oslo for Verftets Kompani, Sandvikens og Skansens bataljoner ble arrangert i juni dette året. Å få organisert en slik langtur for tre buekorps så kort tid etter krigen, var en bragd i seg selv. Det var knapt med ressurser for de fleste, men likevel fikk de det til. Kjell mintes denne turen som en fantastisk opplevelse han aldri kunne glemme.

I 1948 ble Kjell valgt inn som 4. løytnant og materialforvalter og året etter ble han 2. løytnant samtidig som han ble rådets sekretær. Til bataljonens 90 års-jubileum i 1950, korpsets første jubileum etter 2. verdenskrig, avanserte Kjell til 2. kompanisjef. Han ble valgt inn som 1. kompanisjef under sjef Asbjørn Lie i 1951. Nyttårsaften 1951 ble Kjell Nesse valgt til sjef for Skansens Bataljon for sesongen 1952. I hans sjefssesong stilte korpset med hele 112 aktive gutter på linje til fellesoppvisningen og på grunnlovsdagen 17. mai er Skansens det nest største buekorpset i Barnetoget. 

Bataljonens medlemsblad «Skansegutten» lå nede i 18 år, men i 1953 ble det startet opp igjen av Arne Evensen, Jan Næss og Kjell Nesse. Et medlemsblad som har gledet mange skansegutter. Kjells siste ord som sjef står å lese i «Skansegutten», som like over nyttår kom med første nummer: 

«La det være sagt med en gang, det er bare hyggelige minner jeg har fra korpstiden. Ja, det siste året som sjef var jo liksom høydepunktet, og selv om jeg hadde det travelt, så angrer jeg aldri på at jeg påtok meg stillingen. Og til dere gutter vil jeg si: dere var tapre. I regn og sludd på Skansen, sår i beina etter fellesoppvisning, jo, dere tok det med godt humør. Takk skal dere ha for det og for det gode kameratskapet.»  

1953 reiste korpset til Haugesund på pinsetur med båt. Kjell var med i turkomitéen som gamlekar.

 

I 1960 reiste Skansens Bataljon til Skottland, Kjell var sekretær i komiteen for denne store utenlandsturen. Samme året ble det dannet en historiebokkomite for å markere bataljonens 100 års-jubileum. Med i komiteen var også Kjell. Han var formann i jubileumskomiteene til bataljonens 125 års-jubileum i 1985 og til 130 års-jubileumet i 1990. Det ble to vellykkede buekorpsjubileum.

På jubiléet i 1990 mottok Kjell Helteborgorden, Skansens Bataljons høyeste utmerkelse, for sin store og utrettelige innsats for korps og forening. 

Styret i Skanseguttenes Forening besluttet at det skulle skrives en historiebok for bataljonen. Den skulle ta for seg årene fra 1985 til 2000. Et stort prosjekt. Torstein Sletten hadde vært Skansens sin historiebokforfatter gjennom alle år, men ønsket nå at andre tok over. Kjell tok utfordringen, selv om det var «å hoppe etter Wirkola», som man gjerne sier. Kjell hadde en god penn, var historisk interessert og få kunne gjort denne jobben bedre enn ham. Det var en glede for oss andre å arbeide i historiebokkomiteen med Kjell som forfatter. De fleste prosjekter har sine utfordringer underveis, men Kjell fant løsninger og viste igjen sine gode lederegenskaper og sin fantastiske måte å kommunisere på. Alltid vennlig, lyttende og positiv og uten å fremheve seg selv. Resultatet ble en flott historiebok som ble utgitt i juni 2002. 

I 2001 fylte Skanseguttenes Forening 70 år og jubileumet ble feiret i Raadmandsstuen i Kjøttbaseren. Foreningens styre hadde besluttet å utnevne Kjell til æresmedlem i foreningen og et 70 års-jubileum ville danne en fin ramme rundt et slik utnevnelse. Til stor applaus fikk Kjell tildelt æresdiplomet av foreningens formann. 

Kjell har vært nestleder i 17. mai-komiteen i Bergen og formann fra 1993 til 2001, hvor han gjorde en svært god jobb. Han var medlem av komiteen i hele 48 år, en innsats det står stor respekt av. Han har bak seg en menneskealder i skoleverket og avsluttet sin yrkeskarriere som rektor for øvingsskolen ved Høgskolen i Bergen. Han har også skrevet flere lærebøker.

Kjell var med på åpningen av den nye Brushytten på Midtfjellet 18. mai 2008 og var en av talerne på åpningsdagen. Dette var også innledningen til Kjells videre innsats som frivillig vaktmannskap på Brushytten. I godt og dårlig vær stilte Kjell på vakt om søndagene helt til for få år siden. Moderne utstyr som kunne svikte nå og da var ingen hindring for Kjell, også her gjorde han en flott innsats for bataljon og forening og for byens turgåere. 

Skansens Bataljon og Skanseguttenes Forening har mistet en av sine største buekorpsgutter. Hans innsats gjennom mer enn 70 år er av ypperste klasse og medmennesket Kjell vil bli dypt savnet av takknemlige skansegutter. Våre tanker går til hans nærmeste familie. Vi lyser fred over hans minne.

 

For Skansens Bataljon og Skanseguttenes Forening

Eirik Hagesæter

 

Harald Trygve Tvedt

 
Skroll til toppen